Tukue:Usonagua

From The Toaq Wiki

Gua mí Usonagua kïo máo mí Jueseıgua nä rú nô Íqlızu bï shu «United States of America» rú shu «America» da kı) nuä rú tı hóq Béroamerıka da. Bo Úsonagua sá 50'eı guapaq da. Bua sá póq ꝡë peıchaq hóa peı 331mega hóq da. Bero Kánatagua Úsonagua nä rú Méshıkogua hóq da.